Magic Solution, s.r.o.
Komplexní služby
v oblasti informačních technologií
ctverec-odkaz ctverec-odkaz
obrazek-v-pozadi

Služby

Naším hlavním cílem je vybudování dlouhodobého vztahu se zákazníkem, ze kterého budou přirozeným způsobem profitovat obě strany. Z tohoto důvodu se snažíme, aby naše služby pokrývaly celou škálu zákazníkem vyžadovaných činností. Neznamená to, že se za každou cenu snažíme vše zajistit výhradně s využitím vlastních prostředků. Oblast informačních technologií je dnes natolik rozsáhlá, že v praxi to není reálné. Ve spolupráci s našimi partnery umíme však poskytnout a garantovat komplexní služby v oblasti IT tak, aby se náš zákazník mohl plně věnovat především své vlastní hlavní podnikatelské činnosti.

Není možné ani žádoucí na tomto místě vyjmenovat všechny typy poskytovaných služeb, nicméně typickými příklady z této oblasti jsou:

  • vývoj softwarových aplikací na míru
  • hosting IT řešení
  • monitoring systému
  • zajištění bezpečnosti systému
  • zajištění síťové infrastruktury
  • poradenská činnost
obrazek-v-pozadi